Webové aplikace
     Aplikace určené pro internet/intranet jsou v současnosti vhodným řešením, pokud uvažujete o systému pro více uživatelů, který bude stabilní, škálovatelný, flexibilní a ekonomický. Pro používání aplikace na klientském počítači je z programů potřeba pouze webový prohlížeč (Internet Explorer, Netscape Browser, Konqueror, Mozilla a mnohé další).
     Typickou vlastností těchto aplikací je vícevrstevná architektura. To znamená, že požadavek od klienta (webový prohlížeč) zpracovává první vrstva, kterou je webový server, ten požadavek předá aplikačnímu serveru, kde je implementována obchodní logika, která funkčně zpracovává požadavek. Data obvykle získává aplikační server z databázového serveru. Odpověď na požadavek probíhá přes jednotlivé vrstvy v opačném směru.

Webové aplikace realizujeme na dvou základních platformách :

  • Microsoft Windows s prostředím .NET
  • Linux

     V prostředí Microsoft Windows používáme vlastní webový framework postavený nad .NET prostředím. Základem je univerzální jádro, jehož funkce jsou realizovány a následně modifikovány definičními XML soubory. Tato technologie nám umožňuje velmi rychlou a efektivní tvorbu zákazníkem požadované funkcionality.
     Na Linuxových operačních systémech je základem skriptovací jazyk PHP. Pro realizaci aplikací máme připraveny objekty, které nám opět umožní velmi rychlý vývoj a dovolí nám značnou flexibilitu při vlastním vývoji.

Máte-li zájem dozvědět se více o našich webových řešeních, neváhejte nás kontaktovat.