Při vývoji se snažíme použít vždy nejmodernější technologie, které jsou právě dostupné a jejichž použití je v dané situaci to nejefektivnější.
 • C++
  pro vývoj tento programovací jazyk používáme od roku 1995, nezastupitelný je při vývoji nízkoúrovňových aplikací a komponent jako jsou např. ISAPI extenze, COM komponenty, NT services, různé konvertory a démoni pod OS Linux. Nástroje Microsoft Visual C++ dříve pak Borland C++ na platformě LINUX je to kompilátor GCC.
   
 • C#, ASP.NET
  prostředí .NET využíváme pro většinu nových projektů běžících na platformě Windows. Píšeme v něm jak tzv. obchodní logiku, tak webové aplikace  (ASP.NET resp. WebForms), programy pro prostředí Windows (WinForms) případně komponenty. Stěžejním jazykem v tomto prostředí je pro nás moderní C#.
   
 • PHP, ASP, JavaScript, VBScript
  skriptovací jazyky, které používáme ve webových aplikacích. PHP na platformě LINUX, ASP již pouze okrajově v případech, kdy není možné nasazení prostředí .NET. JavaScript je běžnou součástí našich stránek.
   
 • HTML, DHTML
  v dnešní době základ všech webových stránek, díky dynamickému HTML a plnému využití objektového modelu dokumentu, realizujeme takovou funkčnost na webových stránkách, která byla možná dříve pouze u klasických aplikací pro prostředí Windows.
   
 • SQL
  pro ukládání dat používáme obvyklé SQL servery - tradičně MS SQL Server, databázový server Oracle, nejoblíbenější Open Source databázi MySQL, případně Access.
   
 • XML
  běžně najdete v našich aplikacích jako výměnný formát dat, či pro uložení malého množství informací.
   
 • Ostatní
  mezi ostatní programovací jazyky řadíme Visual Basic, Delphi atp. Tyto programovací jazyky používáme pouze v situaci, kdy nás osloví zákazník s požadavkem na úpravu či údržbu svého stávajícího systému a bylo by neefektivní přepisovat již funkční kód do některého z výše uvedených programovacích jazyků. Vývoj nových projektů však v nich nezačínáme.